மரண அறிவித்தல்!!

அமரர் மருதைசேர்வை இராசலிங்கம்

பிறப்பு -06.01.1950 முருங்கன்
இறப்பு -13.10.2013 முருங்கன்

தொடர்புகளுக்கு- 0750368966 (இலங்கை)

arch (2)